კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები22

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Zoo Corporation [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 8/04/1986 დან [>36 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 68%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
20 74%
2 7%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In