კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები21

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Zoo Corporation [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 8/04/1986 დან [>33 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 66%

Average games rating over time
All-time 66%
3 most recent games 68%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
19 90%
2 10%
Sign In