კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები105

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Devolver Digital [საერტოგამოყენებითი] GHI Media, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 68%
10 most recent games 69%
Over last year (2 games) 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
98 32%
48 16%
38 12%
32 10%
27 9%
20 6%
16 5%
10 3%
7 2%
5 2%
4 1%
3 <1%
1 <1%
Sign In