კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები82

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Devolver Digital [საერტოგამოყენებითი] GHI Media, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 68%
10 most recent games 70%
Over last year (2 games) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
77 34%
44 19%
27 12%
18 8%
15 7%
13 6%
10 4%
10 4%
7 3%
5 2%
Sign In