კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები90

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Devolver Digital [საერტოგამოყენებითი] GHI Media, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 70%
10 most recent games 69%
Over last year (1 game) 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
85 33%
45 17%
31 12%
25 10%
18 7%
18 7%
14 5%
10 4%
7 3%
5 2%
2 <1%
Sign In