კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები113

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bethesda Softworks [საერტოგამოყენებითი] Bethesda Softworks, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 60%
10 most recent games 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
104 30%
51 15%
47 13%
37 11%
35 10%
14 4%
12 3%
11 3%
11 3%
10 3%
6 2%
5 1%
3 <1%
3 <1%
Sign In