კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები84

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bethesda Softworks [საერტოგამოყენებითი] Bethesda Softworks, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 74%
10 most recent games 70%
Over last year (4 games) 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
79 35%
37 16%
35 15%
30 13%
29 13%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
Sign In