კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები95

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bethesda Softworks [საერტოგამოყენებითი] Bethesda Softworks, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 60%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 31%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
89 34%
41 16%
38 14%
37 14%
35 13%
6 2%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
Sign In