კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები101

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bethesda Softworks [საერტოგამოყენებითი] Bethesda Softworks, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 46%
10 most recent games 64%
Over last year (2 games) 52%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
94 32%
46 16%
43 15%
37 13%
35 12%
9 3%
6 2%
5 2%
5 2%
4 1%
3 1%
3 1%
Sign In