კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები26

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Virgin Interactive Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Virgin Interactive Entertainment, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Virgin Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1993] Virgin Games, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1993]
დაფუძნებულია 1984
სტატუსი დახურულია 17/08/1998 დან [>13 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 85%
10 most recent games 83%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 47%
6 12%
4 8%
3 6%
2 4%
2 4%
2 4%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In