კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები76

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Creative Assembly [საერტოგამოყენებითი] The Creative Assembly Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 18/08/1987 დან [>32 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] ავსტრალია
საიტი ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
74 47%
39 25%
8 5%
7 4%
7 4%
6 4%
6 4%
5 3%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In