კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები105

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Telltale Games [საერტოგამოყენებითი] Telltale, Inc. [კორპორატიული]
დაფუძნებულია ივნისი 2004
სტატუსი დახურულია ოქტომბერი 2018 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 73%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
101 18%
77 14%
73 13%
65 12%
59 11%
43 8%
43 8%
33 6%
17 3%
15 3%
14 3%
9 2%
1 <1%
Sign In