კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები45

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Square Enix Europe [საერტოგამოყენებითი] Square Enix Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Square Europe Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივლისი 2004]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] Europe

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
12 16%
11 14%
9 12%
8 11%
6 8%
6 8%
4 5%
4 5%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In