კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები49

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Square Enix Europe [საერტოგამოყენებითი] Square Enix Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Square Europe Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივლისი 2004]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] Europe

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
16 18%
15 17%
10 11%
9 10%
8 9%
6 7%
4 4%
4 4%
4 4%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In