გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Spellborn International [საერტოგამოყენებითი] Spellborn N.V. [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In