კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები208

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sony Computer Entertainment Europe [საერტოგამოყენებითი] Sony Computer Entertainment Europe Ltd [კორპორატიული]
დაფუძნებულია 1995
სტატუსი დახურულია 31/03/2016 დან [>20 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] Europe რუსეთი
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 78%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
86 30%
55 19%
44 15%
33 11%
32 11%
29 10%
6 2%
1 <1%
1 <1%
Sign In