კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები92

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Slitherine [საერტოგამოყენებითი] Slitherine Ltd [კორპორატიული]
ლეიბლი Slitherine Strategies
სტატუსი აქტიურია 4/07/2000 დან [>18 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
91 62%
25 17%
14 10%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In