გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sega Amusements USA [საერტოგამოყენებითი] Sega Amusements USA, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Sammy USA Corporation [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/08/2005] American Sammy Corporation [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1996]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In