გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Plastic Reality Technologies [საერტოგამოყენებითი] Plastic Reality Technologies, s.r.o. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ჩეხეთის რესპუბლიკა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 54%

Average games rating over time
All-time 54%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In