კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები14

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ninja Theory [საერტოგამოყენებითი] Ninja Theory Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 21%
7 18%
6 16%
6 16%
6 16%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In