გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Neuf Cegetel [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია LDCOM [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2005]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Sign In