გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი NCsoft Japan [საერტოგამოყენებითი] NCsoft Japan K.K. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In