გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი MythPeople [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია GameGekko [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2006]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ფინეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In