გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Morgopolis Studios [საერტოგამოყენებითი] Morgopolis Studios, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 1/05/2012 დან [>7 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In