კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები33

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი MicroProse Software [საერტოგამოყენებითი] MicroProse Software, Inc. [კორპორატიული]
ლეიბლი MicroStyle MicroPlay
სტატუსი დახურულია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] დიდი ბრიტანეთი
საიტი ოფიციალური

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 69%
10 most recent games 81%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
30 43%
7 10%
5 7%
5 7%
4 6%
3 4%
3 4%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In