კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები41

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Maximum Games [საერტოგამოყენებითი] Maximum Games, LLC [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Maximum Family Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 25/05/2012] Maximum Family Games, LLC [კორპორატიული, ძალაშია 25/05/2012]
სტატუსი აქტიურია 2009 დან [>10 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
22 23%
17 18%
17 18%
7 7%
7 7%
7 7%
6 6%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In