გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Majestic Studios [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Tri-Logik Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2003]
სტატუსი აქტიურია

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In