კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები18

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Lionhead Studios [საერტოგამოყენებითი]
დაფუძნებულია 1996
სტატუსი დახურულია 29/04/2016 დან [>19 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 36%
9 32%
6 21%
2 7%
1 4%
Sign In