კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები85

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Konami Digital Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Konami Digital Entertainment, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Konami of America, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია ოქტომბერი 2003] Konami of America [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ოქტომბერი 2003] Konami (America), Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1996] Konami, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1993]
სტატუსი აქტიურია ნოემბერი 1982 დან [>36 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 68%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
25 16%
22 14%
16 10%
14 9%
14 9%
11 7%
10 6%
7 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In