კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები140

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Konami [საერტოგამოყენებითი] Konami Corporation [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Konami Co., Ltd [კორპორატიული, ძალაშია ივლისი 2000] Konami Industry Co., Ltd [კორპორატიული, ძალაშია ივნისი 1991] Konami Industry [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 1991]
სტატუსი აქტიურია 21/03/1969 დან [>50 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 71%
10 most recent games 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
48 15%
45 15%
33 11%
32 10%
26 8%
22 7%
16 5%
12 4%
10 3%
9 3%
9 3%
8 3%
6 2%
4 1%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In