გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Jump Games Pvt. [საერტოგამოყენებითი] Jump Games Pvt. Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ინდოეთი შვეცია
საიტი ოფიციალური

Sign In