კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები110

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Interplay [საერტოგამოყენებითი] Interplay Entertainment Corporation [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Interplay Productions, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1998]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent games 69%
10 most recent games 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
94 38%
27 11%
13 5%
12 5%
10 4%
8 3%
8 3%
7 3%
6 2%
5 2%
5 2%
5 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In