გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Digital Bros. [საერტოგამოყენებითი] Digital Bros. S.p.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იტალია [შტაბი] დიდი ბრიტანეთი საფრანგეთი
საიტი ოფიციალური

Sign In