კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები15

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Cryo Interactive Entertainment [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი დახურულია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
14 52%
5 19%
3 11%
2 7%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In