გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Blue Omega Entertainment [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 37%

Average games rating over time
All-time 37%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In