კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები55

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bigben Interactive [საერტოგამოყენებითი] Bigben Interactive S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
26 22%
18 15%
17 14%
13 11%
12 10%
9 8%
7 6%
4 3%
4 3%
3 3%
3 3%
2 2%
1 <1%
1 <1%
Sign In