კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები83

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nacon [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Bigben Interactive S.A. [კორპორატიული, ძალაშია 11/02/2020] Bigben Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 11/02/2020]
სტატუსი აქტიურია 17/02/1981 დან [>39 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 54%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
53 23%
42 18%
41 18%
20 9%
13 6%
12 5%
9 4%
8 4%
8 4%
7 3%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In