კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები95

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bandai Namco Entertainment Europe [საერტოგამოყენებითი] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Bandai Namco Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2015] Namco Bandai Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2014]
სტატუსი აქტიურია 2005 დან [>12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი] Europe
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 74%
10 most recent games 76%
Over last year (1 game) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
46 24%
29 15%
25 13%
17 9%
16 8%
14 7%
13 7%
9 5%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In