კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები85

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bandai Namco Entertainment Europe [საერტოგამოყენებითი] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Bandai Namco Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2015] Namco Bandai Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2014]
სტატუსი აქტიურია 2005 დან [>12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი] Europe
საიტი ოფიციალური

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 74%
10 most recent games 76%
Over last year (1 game) 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
38 22%
29 17%
18 11%
17 10%
16 9%
14 8%
13 8%
4 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In