კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები79

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bandai Namco Entertainment Europe [საერტოგამოყენებითი] Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Bandai Namco Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2015] Bandai Namco Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2015] Namco Bandai Games Europe [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2014] Namco Bandai Games Europe S.A.S. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2014]
სტატუსი აქტიურია 2005 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი] Europe
საიტი ოფიციალური

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 79%
10 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
32 20%
29 18%
17 11%
16 10%
15 9%
14 9%
13 8%
4 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In