კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები108

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bandai Namco Entertainment America [საერტოგამოყენებითი] Bandai Namco Entertainment America, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Bandai Namco Games America [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2015] Bandai Namco Games America, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2015] Namco Bandai Games America [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2014]
ყველა სახელები (6) ▾
Namco Bandai Games America, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2014] Namco Hometek [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2006] Namco Hometek, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2006]
სტატუსი აქტიურია 1990 დან [>27 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] კანადა

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 74%
10 most recent games 74%
Over last year (1 game) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
43 19%
30 13%
23 10%
21 9%
18 8%
15 7%
11 5%
10 4%
8 4%
8 4%
6 3%
6 3%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In