გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Assassin Studios [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In