გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Arika [საერტოგამოყენებითი] Arika Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია ARMtech K.K. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია მარტი 1996]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In