გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Affinity Studios [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In