კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები11

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი inkle [საერტოგამოყენებითი] inkle Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
9 21%
7 16%
7 16%
5 12%
5 12%
5 12%
2 5%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In