კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები58

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Haemimont Games [საერტოგამოყენებითი] Haemimont Games AD [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ბულგარეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 68%
10 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
57 50%
24 21%
23 20%
6 5%
4 3%
1 <1%
Sign In