გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Digital Dreams Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Digital Dreams Entertainment, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Twitter

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 33%
2 22%
2 22%
2 22%
Sign In