გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Dead Drop Studios [საერტოგამოყენებითი] Dead Drop Studios, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 29%
3 21%
3 21%
3 21%
1 7%
Sign In