კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები15

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari [საერტოგამოყენებითი] Atari Corporation [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Atari, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია ივლისი 1984]
დაფუძნებულია 1972
სტატუსი დახურულია 1996 დან [24 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent games 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
9 26%
4 11%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In