კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები139

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Aspyr Media [საერტოგამოყენებითი] Aspyr Media, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 68%
10 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
108 52%
36 17%
12 6%
11 5%
10 5%
9 4%
5 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In