კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები83

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი LucasArts Entertainment [საერტოგამოყენებითი] LucasArts Entertainment Company, LLC [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Lucasfilm Games, LLC [კორპორატიული, ძალაშია 1992] Lucasfilm Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1992]
სტატუსი აქტიურია მაისი 1982 დან [>36 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 76%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
67 28%
28 12%
19 8%
15 6%
14 6%
13 5%
12 5%
11 5%
10 4%
7 3%
5 2%
4 2%
4 2%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In