კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები24

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი U.S. Gold [საერტოგამოყენებითი] U.S. Gold Ltd [კორპორატიული]
ლეიბლი Kixx
დაფუძნებულია 1984
სტატუსი დახურულია აპრილი 1996 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
15 22%
10 14%
9 13%
9 13%
7 10%
6 9%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In