გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Trymedia [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Trymedia Systems, Inc. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია აპრილი 2008]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Sign In