კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები115

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Team17 Digital [საერტოგამოყენებითი] Team17 Digital Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Team17 Software [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2009] 17-Bit Software [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1991]
სტატუსი აქტიურია 1990 დან [>32 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 63%
10 most recent games 63%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
95 25%
49 13%
46 12%
42 11%
23 6%
16 4%
16 4%
16 4%
14 4%
14 4%
9 2%
6 2%
4 1%
4 1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In