გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sick Puppies Studio [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In