კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები90

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sega Europe [საერტოგამოყენებითი] Sega Europe Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] ავსტრალია გერმანია
ყველა ქვეყნები (7) ▾
ბელგია საფრანგეთი იტალია ნიდერლანდები
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 71%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 14%
20 13%
13 8%
11 7%
9 6%
9 6%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
4 3%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In